<<<<  Terug naar de index     Naar de graaddagen en koeldagen calculator >>>>

Uitleg over de graaddagen.

Een graaddag is een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een huis te verwarmen.
Hoe hoger het aantal graaddagen in een bepaalde periode, des te meer energie is er nodig om een huis te verwarmen.

Definitie van een graaddag.
Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag.
Er wordt uitgegaan van een gemiddelde temperatuur in huis van 18 ░C.
Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 10 ░C, dan zijn er die dag (18-10=) 8 graaddagen.
Als de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan 18 ░C dan is het aantal graaddagen nul.

Gewogen graaddagen.
Om rekening te houden met de hoeveelheid zonnestraling in en op het huis, kunnen afhankelijk van het seizoen de graaddagen vermenigvuldigd worden met een weegfactor.
Zo krijgen we de "gewogen graaddagen".
De weegfactoren zijn:
    In april t/m september: 0,8
    In maart en oktober: 1,0
    In november t/m februari: 1,1

De weegfactoren zijn zo gekozen dat het aantal graaddagen per jaar, ongeveer overeen komt met het aantal gewogen graaddagen per jaar.
De weegfactoren gelden voor een huis met een gemiddelde hoeveelheid zonnestraling erop.

Voor een huis dat altijd in de schaduw staat, en dus zonder direct zonlicht erop, kunnen we beter rekenen met de (niet gewogen) graaddagen.
Daar is het energieverbruik voor verwarming alleen afhankelijk van de buitenlucht temperatuur.

Alle zonlicht dat op of in een huis valt, ook midden in de winter, zal de benodigde energie voor verwarming doen verlagen, ten opzichte van een huis dat in de schaduw staat.
Dat de weegfactor in november t/m februari hoger is dan 1 (namelijk 1,1) wil dan ook niet zeggen dat het energieverbruik van een huis ook 1,1 maal hoger wordt vanwege de invloed van zonlicht.
De weegfactoren zijn alleen maar relatieve getallen om de ene maand goed met de andere te kunnen vergelijken.

Aantal graaddagen over een periode.
Om het aantal graaddagen over een periode te bepalen, tellen we eenvoudig de graaddagen van de afzonderlijke dagen bij elkaar op.


Voorbeeld 1:    Voorbeeld van het gebruik van graaddagen.
In de periode 2006 tot 2009 heb ik een aantal energiebesparende maatregelen genomen waarvan ik het effect wil weten.
Nu zegt een directe vergelijking van het jaarlijkse gasgebruik niet zoveel, want b.v. de winter van 2006 - 2007 was zeer zacht, en die van 2008 - 2009 juist streng.
Door nu het gasgebruik te delen door het aantal gewogen graaddagen krijgen we een getal dat onafhankelijk is van de buitentemperatuur, hieraan kunnen we dus zien of (en hoeveel) het huis energie zuiniger is geworden.

Elk jaar rond 10 september geef ik de mijn gasmeterstanden door aan het energiebedrijf.
Aangezien ik die meterstanden nog had, reken ik met seizoenen die lopen van 10 september tot 10 september.

Tabel1:
De volgende tabel laat de uitkomsten zien:

Seizoen (10 sept. - 10 sept) Verbruik m gas Gewogen
graaddagen
m gas / gewogen graaddag
2006 - 2007 2303 2223 1,04
2007 - 2008 1733 2757 0,63
2008 - 2009 1653 2996 0,55


Diagram1:
Het aantal m gas per gewogen graaddag in de verschillende seizoenen.In de zomer van 2007 zijn de spouwmuren en zoldervloer van mijn huis ge´soleerd.
We zien dat dit een besparing van zo'n 40% op het gasgebruik geeft.
Gedurende 2008 en 2009 zijn er nog meer energie besparende maatregelen getroffen welke ook een gunstig effect hebben op het gasgebruik.

Voor een eerlijke vergelijking is het wel nodig dat b.v. het aantal bewoners van het huis, en het aantal uren dat men thuis is, gelijk is over de diverse jaren.
Maar dat was bij mij in deze periode wel het geval.


Voorbeeld 2:
In januari 2009 heb ik de volgende energiebesparende maatregelen getroffen:
- Buizen van cv installatie extra ge´soleerd
- Muur achter cv radiator ge´soleerd i.v.m. warmteverlies via balkon
- Tochtstrips aangebracht bij balkondeur

Door nu de periode vˇˇr de maatregelen te vergelijken met de periode erna, is na te gaan wat het effect is van de maatregelen.
Wekelijks heb ik het gasgebruik gemeten, en het aantal gewogen graaddagen bepaald.
Beide zijn telkens door het aantal dagen (7 dus) gedeeld, zo krijgen we het gasgebruik per dag, en het aantal gewogen graaddagen per dag.

Diagram 2:
Gasgebruik per dag als functie van het aantal gewogen graaddagen per dag.

We zien dat het gasgebruik na de maatregelen (rood) gemiddeld lager is dan ervoor (groen).
Op koude dagen scheelt dat zo'n 2 m gas per dag.

<<<<  Terug naar de index    Naar de graaddagen en koeldagen calculator >>>>