<<<<   Index

Schaakproblemen

Nadat ik in februari 2008 heb leren schaken, heb ik de volgende schaakproblemen samengesteld.
Veel plezier en succes ermee !

Als u de oplossing denkt te hebben, kunt u de eerste zet controleren.
Bij de rokade voert u de beweging van de koning in.

Dick Kleijer,
Nederland

Chessproblems

After learning to play chess in february 2008, I composed the following chessproblems.
Much fun and succes with it !

If you think you have the solution, you can check the first move.
For castling you enter the movement of the king.

Dick Kleijer,
The Netherlands


 

 

Probleem 1
Wit aan zet, mat in 3 zetten.

Problem 1
White to play, mate in 3 moves

18-04-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 


 

Probleem 2
Wit aan zet, mat in 2 zetten

Problem 2
White to play, mate in 2 moves

23-04-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 


 

Probleem 3
Wit aan zet, mat in 3 zetten

Problem 3
White to play, mate in 3 moves

29-04-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 4
Wit aan zet, mat in 3 zetten

Problem 4
White to play, mate in 3 moves

03-05-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 


 

Probleem 5
Wit aan zet, mat in 2 zetten.

Problem 5
White to play, mate in 2 moves

12-05-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 6
Twee problemen in één.
Als wit aan zet is, wint wit in 3 zetten.
Maar als zwart aan zet is, wint zwart in 3 zetten.

Problem 6
Two problems in one.
If white is to play, white wins in 3 moves.
But if black is to play, black wins in 3 moves.

16-05-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 7
Wit begint, en wint in 3 zetten

Problem 7
White begins and wins in 3 moves

20-05-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 8
Wit aan zet, mat in 4 zetten

Problem 8
White to play, mate in 4 moves

22-05-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 9
Wit aan zet, mat in 6 zetten
Het is niet zo moeilijk als het lijkt

Problem 9
White to play, mate in 6 moves.
It's not so hard as it seems.

23-05-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 10
In de vorm van een "10"
Wit aan zet, mat in 4 zetten

Problem 10
In the shape of a "10"
White to play, mate in 4 moves

01-06-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 11
Wit aan zet, mat in 4 zetten

Problem 11
White to play, mate in 4 moves

10-10-2008

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 12
Wit aan zet, mat in 1 zet.
Mijn computer kon deze niet oplossen.
Hopelijk bent u slimmer.

Problem 12
White to play, mate in 1 move.
My computer could not solve this one.
Hopefully you are more clever.

17-02-2014

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 13
Wit aan zet, mat in 1 zet.

Problem 13
White to play, mate in 1 move.

25-02-2014

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to:

 

 

Probleem 14
Wit aan zet, mat in 1 zet.

Problem 14
White to play, mate in 1 move.

19-02-2015

Controleer uw eerste zet: / Check your first move:

Gaat naar / Goes to: 
Promoveer pion naar /Promote pawn to: